Yeni Varlık Barışı Yürülüğü HK.

  

VERGİ SİRKÜLERİ

 

Sirküler Tarihi: 05/07/2022

Sirküler No     : 2022 / 32

                      Konu                : Yeni Varlık Barışı Yürürlüğü Hk.

 

 

5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 50 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci madde ile yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına imkân veren düzenleme yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

 

 

Bu Kanun ile;

 • Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasına,

 

 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,

imkan sağlanmaktadır.

Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışı ve yurt içi varlıkları için yeni Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023 tarihine kadar bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanabileceklerdir.

Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlemeden herkes yararlanabilecektir.

Banka ve aracı kurumlara bildirilen yurt dışındaki varlıkların değeri üzerinden;

¨      30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1,

¨      1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi arasında yapılan bildirimler için %2,

¨      1/1/2023 tarihi ila 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3,

 

oranında hesaplanacak vergi, bildirim esnasında banka ve aracı kurumlara peşin olarak ödenecektir.

Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplarda en az bir yıl süreyle tutulması halinde vergi %0 olarak uygulanacak ve peşin olarak ödenmiş olan vergi bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine kendisine iade edilecektir.

Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların değeri üzerinden %3 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da beyan dışındaki diğer şartlar aranmaksızın varlıklarını beyan edebilirler.

Beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden harç alınmayacaktır. Ayrıca, taşınmazların işletmeye devri, elden çıkarma sayılmayacak ve değer artış kazancı hesaplanmayacaktır.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

 

Bu Karar yayımı tarihinde (05.07.2022) yürürlüğe girer.

 

 

Saygılarımla,

S.M.M.M. M.KAAN YILDIRIM

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

 • Varlık Barışında Süreler Uzadı
  Varlık barışı olarak isimlendirilen düzenleme esas olarak yurt dışında bulunan bazı varlıkların (para, altın, menkul kıymet gibi) Türkiye´de banka ve aracı kurumlara ya da vergi dairesine bildirilmesi ve belli sürelerde Türkiye&acut
 • Kur Farkı Kazanç İstisnası
  Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kazançların kurumlar vergisinden istisna
 • Tüketici kredisi kullanmak zorlaştırıldı
  Tüketici kredisi işlemlerinde alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı yüzde 5´ten yüzde 10´a yükseltildi
Facebook Twitter Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Eti Mahallesi Toros Sokak Dış Kapı 7 İç Kapı 29 Çankaya/ANKARA