Sektörler

Dünyada ve ülkemizde gerçekleşen teknolojik gelişmeler, üretim faaliyetlerinin temel girdisi olan enerjinin tüketimini ve buna bağlı olarak da enerji üretiminin verimli bir şekilde hızla artışını zorunlu kılmaktadır. Günümüz enerji tüketiminin ve üretiminin boyutu, gelişmişliğin ve hayat standardının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Global dünyada enerji başlı başına bir dalgalanma yaratabilmektedir. Bu büyük gücün iyi ve doğru yönetilmesi son derece önemlidir.

 

Hızlı artan enerji tüketimi, beraberinde enerji fiyatlarını ve bu fiyatlara yansıyan vergi ile denetimi önemli hale getirmektedir; çünkü tüketimden alınan vergi, maliyetleri de doğrudan etkilemektedir. Söz konusu artış, nihai tüketici için ihmal edilir boyutlarda olsa da, enerjiyi üretimde kullanan yatırımcılar için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle de alternatif üretim girdileri ile maliyet karşılaştırmaları yapılabilmelidir. 

 

Mali Müşavirliğimiz, iş ortaklarına enerji sektöründe uzman kadrosu ile müşavirilik, danışmanlık, özel amaçlı denetim ve vergisel hizmetleri sunmaktadır.

 

İnşaat ve taahhüt sektörü; iç dinamikleri itibariyle birçok yan sektörü destekleyen ve ülke ekonomik büyümelerinde de en önemli kaldıraç etkisi gösteren sektörlerin başında gelmektedir. İnşaat ve taahhüt sektörü artık sadece üst yapının üretimi olarak algılanmamaktadır. Yapılan yapıların ülke ekonomisine katkısı, çevreye duyarlı olması, sosyal duyarlılık taşıyan, çevre ve insana dost yapılar olması gerekmektedir.

 

Ülkemizde tamamen ulusal sermayeye dayanan Türk inşaat ve taahhüt sektörü; birbirine bağlı yüzlerce sektörü ve meslek dalını ilgilendirmesi sebebiyle, ülkemiz için lokomotif sektör olma özelliğindedir. Ülkemizdeki inşaat firmalarının; ulusal ve uluslararası piyasada kendini kanıtlamış, büyük deneyim ve potansiyele sahip şirketlerle birlikte ulusal ve uluslararası piyasada daha fazla yer edinebilmek için değişen mevzuata uyum sağlayabilmeleri, şeffaf ve hesap verilebilir olmaları gerekmektedir.

 

Mali Müşaviriliğimiz; iş ortaklarının değişen mevzuata uyum sağlamaları, güncel gelişmelerin farkında olmaları ve rekabetçi piyasada bir adım önde olmaları için müşavirilik, özel amaçlı denetim, danışmanlık ve vergisel hizmetleri sunmaktadır.

 

Mali Müşavirliğimiz; kimyasal madde, inşaat, metal endüstrisi, endüstriyel tasarım gibi sektörlerde çalışan iş ortaklarının dinamik ve etkin, rekabet gücünü arttıran, bilgiye kolay ve hızlı şekilde ulaşabilen, değişen ve yoğun rekabet koşullarına göre çeşitlenen ve artan raporlama sistemine ve mevzuata uygun olarak ihtiyaç duyabilecekleri tüm hizmetleri sunmaktadır.

 

Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüz dünyasında meslekler, bakış açıları, çalışma şartları ve teknikleri hızla değişime uğramaktadır. Herhangi bir örgün eğitim kurumundan mezun olmakla kazanılan beceri ve mesleki bilgiler, bu alanlardaki hızlı değişim karşısında bir süre sonra yetersiz kalmaktadır. Verimliliği artırarak ayakta kalmak, büyümek isteyen işletmeler ve kalkınmayı sağlayarak refah düzeyini yükseltmeyi amaçlayan ülkeler; iş görenlerini eğitime tabi tutarak her türlü gelişmeye anında ayak uydurma hatta her türlü gelişmede öncü olma zorunluluğu ve baskısı yaşamaktadırlar. İşletmelerin kurumsal gelecek planlamalarının verimi, inovasyona önem verilmesi, performanslarının gelişimi; tüm yapının yetkinliğini ve yaratıcılığını arttırmakta katkı sağlayacaktır.

 

Değişen dünyamızdaki gelişmelere baktığımızda, kişisel gelişimin taşıdığı önem dikkat çekici seviyededir. Toplum içinde öne çıkmanın ve fark yaratmanın en iyi çözümünün eğitim olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Büyüyen ve gelişen şirketlere baktığımızda, en dikkat çeken özelliklerinin sürekli öğrenen, inovasyona önem veren yapıları olduğu gözlenmektedir.

 

Sürekli eğitim ve öğrenmeyi bir kurum kültürü haline getiren işletmeler, benzerlerinden ayrışmakta ve hedeflerine hızla ulaşmaktadır. Mali Müşaviriliğimiz olarak hayata geçirdiğimiz güncel akademi ile bilgi birikimi ve deneyimimizi iş ortaklarımızla paylaşmaktayız.

 

Dünyada ve ülkemizde kamusal alanların ve kaynakların giderek azalması söz konusu iken buna karşın toplumun hızla artan nüfusu ve güvenlik sorunları karşısında, kamu yetersiz kalmakta ve sunulan hizmetlerin niteliği ve kalitesi ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Genç bir nüfusa sahip ülkemizde kamusal kurumların ve hizmetlerin etkin, çağı yakalamayı amaçlayan, şeffaf, katılımcı, güven duyulabilecek, dünya standartlarında bir yapıya ulaşması mümkündür. Mali Müşaviriliğimiz kamu ve toplum yararını dengede tutma duyarlılığıyla hizmetlerini kamuya sunmaktadır.

 

Global dünyanın ekonomik koşulları, değişimi ve her geçen gün artan çeşitliliği, buna bağlı olarak hızla artan büyüklüğü, piyasalardaki yatırım odaklı işlemler ve bu işlemlerin raporlanmasını daha da önemli kılmıştır. Rekabet ortamının giderek artması ve keskinleşmesi, şirketlerin ciddi önlemler almasını gerektirmektedir. Mali Müşavirliğimiz uzman kadrosu ile yatırımlardaki çeşitliliği değerlendiren, bilgiyi paylaşan, riskleri ve beklentileri analiz edebilen yapısıyla iş ortaklarına yol gösterecek hizmetler sunmaktadır.

 

Dinamik ve etkin bir yapıya sahip olan teknoloji şirketleri, aynı zamanda teknolojiyi kullanan diğer sektörler için de büyük önem arz etmektedir. Teknoloji hizmeti sunan şirketler gün geçtikçe artan teknolojik gelişmelere, değişen mevzuata ve dünya koşullarına hızla uyum sağlamak zorundadırlar.

 

Teknoloji ile birlikte hızla değişen yapı ve sistemlere uyum sağlama sürecinde Mali Müşaviriliğimiz; sunduğu müşavirlik, özel amaçlı denetim, vergisel ve danışmanlık hizmetleriyle, iş ortaklarının piyasadaki rekabet güçlerini arttırarak bir adım önde olmalarını sağlamaktadır.

 

Günümüz global iş dünyasında perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştıkları zorlukların çok sayıda oluşu, sektördeki piyasa güçlerinin çok çeşitli ve farklı büyüklüklerde olması ile birlikte faaliyet alanlarında iç içe geçmelerin sık sık gözlenmesi son derece rekabetçi bir ortam yaratmaktadır. Perakende sektörü şirketlerine ait kârlılığın gün geçtikçe azalması; onları kâr marjlarını arttırma çabalarına yöneltmiş olup ayrıca rekabetçi çalışma ortamı, pazarın bölünmesi, nüfus artışı gibi sebeplerle de bu sektörün sürekli baskı altında hissetmesine neden olmuştur.

 

Bahsi geçen zorluklar ancak etkin bir kurumsal yönetim, mali raporların şeffaflığı ve doğruluğu gibi gerekliliklerin yerine getirilmesi ile aşılabilmektedir. Mali Müşaviriliğimiz; iş ortaklarına perakende sektöründe uzman kadrosu ile müşavirlik, özel amaçlı denetim, danışmanlık ve vergisel hizmetleri sunmaktadır.

Facebook Twitter Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Eti Mahallesi Toros Sokak Dış Kapı 7 İç Kapı 29 Çankaya/ANKARA