Döviz İşlemlerinde Vergi Kimlik Tespiti Gerektiren Tutar Sınırı Hk.

  

VERGİ SİRKÜLERİ

 

Sirküler Tarihi: 16/06/2022

Sirküler No     : 2022 / 30

                       Konu                : Döviz İşlemlerinde Vergi Kimlik Tespiti Gerektiren Tutar Sınırı Hk.

 

 

 

 

4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan “Yaptıkları tescil, izin, onay ve diğer işlemler nedeniyle bu işlemlere taraf veya muhatap olanların vergi kimlik numaralarını tespit ve kayıt ve belgelerinde gösterme mecburiyeti kapsamına alınan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu idare ve müesseselerine, mecburiyet kapsamına alındıkları tarih itibariyle mevcut belge ve kayıtlarında vergi kimlik numarasına ilişkin eksikliklerin giderilmesi için süre tespit etmeye, belge ve işlem türleri itibariyle uygulamanın başlangıç tarihlerini belirlemeye ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

hükmü ile vergi kimlik numarası uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar´a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseselerin efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numarası tespit etme ve kullanımı zorunluluğuna ilişkin sınırın 3.000 Amerikan Dolarından 5.000 Amerikan Dolar olarak belirlenmiştir.

 


Bu Tebliğ yayımı tarihinde (16.06.2022) yürürlüğe girer.

 

 

 

Saygılarımla,

S.M.M.M. M.KAAN YILDIRIM

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Facebook Twitter Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Eti Mahallesi Toros Sokak Dış Kapı 7 İç Kapı 29 Çankaya/ANKARA