2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değ. Oranı Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler Tarihi  : 20/12/2022
Sirküler No       : 2022 / 46
Konu           : 2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Hk. 

2023 Yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne yer verilmiştir. 

20/12/2022 tarihli ve 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 122,93 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak % 61,5 olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu Karar; 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Facebook Twitter Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Eti Mahallesi Toros Sokak Dış Kapı 7 İç Kapı 29 Çankaya/ANKARA